Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Toyota công bố doanh số bán xe 2014Tập đoàn Toyota Motor đã thông báo báo cáo tài chính năm 2014 (tính từ tháng 4 năm 2014 tới tháng 3 năm 2015) và dự báo tài chính doanh cho năm tài chính 2015 của Tập đoàn. Phạm vi công bố bao gồm các doanh nghiệp con của tập đoàn Toyota như Daihatsu Motor và Hino Motors Corporation.

Trên phạm vi toàn thế giới, doanh thu bán hàng năm tài chính 2014 của Tập đoàn Toyota đạt 27,23 tỷ Yên, tăng 1,542 tỷ Yên so với thời gian trước, tương đương 6%. Xem thêm: toyota hilux 2017.Doanh thu bán hàng năm tài chính 2014 của Tập đoàn Toyota đạt 27,23 tỷ Yên.

Trên phạm vi toàn thế giới, doanh số bán toyota camry 2017 của năm tài chính 2014 của Tập đoàn Toyota đạt 27,23 tỷ Yên, tăng 1,542 tỷ Yên so với năm ngoái, tương đương 6%. Lợi nhuận hoạt động là 2,75 tỷ Yên, tăng 458,5 triệu Yên so với năm kia (tương đương cải thiện 20%). Lợi nhuận ròng đạt 2,1733 tỷ Yên, tăng 19%, tương ứng 350,2 triệu Yên so với năm ngoái.

Toyota dự kiến sẽ tiếp tục tăng doanh thu bán hàng trong năm tài chính tiếp theo, sẽ phát triển các mẫu xe ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Tập đoàn Toyota cũng tích cực thúc đẩy sự đầu tư cần thiết để đạt được phát triển bền vững. Toyota đặt mục tiêu, doanh số bán hàng trong năm tài chính 2015 (tức là từ tháng 4 năm 2015 tới tháng 3 năm 2016) sẽ đạt 2,75 tỷ Yên, lợi nhuận hoạt động dự kiến đạt 2,8 tỷ Yên.

>>>Xem thêm: toyota bắc giang.